AGU Baby toodetele kehtiv garantii on 24 kuud.

Garantiiga tagame ostjale puuduse korral defektne toode tasuta parandada või asendada.

AGU Baby garantiitingimused:

 1. Garantii kehtib AGU Baby toodetele (välja arvatud lisatarvikud).
 2. Garantiiaeg algab ostu kuupäevast ja kehtib 24 kuud.
 3. Garantii kehtib Eestis ostetud AGU Baby toodetele.
 4. Garantiiteenindust teostatakse ainult isikule, kelle nimi on ostjana fikseeritud ostuarvel/tšekil.
 5. Garantiiajal on ostjal õigus nõuda asja tasuta parandamist. Kui toote parandamine ebaõnnestub või see pole võimalik, siis on ostjal õigus nõuda toote asendamist. Ostjal ei ole õigus nõuda raha tagasi.
 6. Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.
 7. Garantii alusel ei hüvitata toote kasutamise võimatusest tekkinud kulusid ega mis tahes muid kaudseid kulusid.
 8. Garantiiteeninduse teostamiseks on e-poel õigus nõuda ostuarvet või selle koopiat.
 9. Garantii ei kata puudusi, mis on põhjustatud teguritest, mille üle puudub AGU Baby e-poel kontroll, sealhulgas:
 • ei ole järgitud kasutusjuhendis toodud kasutuse ning hoolduse juhiseid
 • tavaline kulumine
 • ebaõige kasutamine ja/või puhastamine
 • tahtmatu ja/või tahtlik kahjustus, mis on tekkinud ostja süül
 • ebaõiged hoiustamise viisid
 • toode on ostja poolt muudetud või ümberkujundatud
 • toode on puudulik või toote osad puuduvad
 • parandused on läbi viidud kolmandate osapoolte poolt ilma AGU Baby e-poes eelneva nõusolekuta
 • tootele on paigaldatud lisakleebiseid, mille tõttu toote mudel, seerianumber, tootmisaeg või muu garantiiaega tõendav info pole loetav.
 1. Puuduse ilmemisel tuleb e-poega ühendust võtta 1 nädala jooksul puuduse avastamisest.
 2. Materjalide- ja tootmispuuduste garantii kehtib ainult normaalses koduses kasutuses olnud tootele. See ei kehti normaalsele kulumisele alluvatele osadele: näiteks inhalaatori ravimikamber.
 3. Kui nõue ei ole tingitud puudulikust materjalide- või tootmiskvaliteedist, on e-poel õigus nõuda nõude käsitlustasu ja/või varuosade maksumuse tasumist Ostja poolt.

Garantii kasutamiseks pöördu koheselt peale defekti avastamist järelteenindusse aadressil:
PPConsult  OÜ
Tuleviku tee 10
Peetri, 75312
www.agu-baby.ee
T: 53043774
E: info@agu-baby.ee